Print

Netanalyse -> Netkwaliteit

De kwaliteit van de spanningen in het openbare energienet is vastgelegd in de norm NEN-EN 50160, spanningskarakteristieken in openbare elektriciteitsnetten.

De grootheden waar normen voor vastgesteld zijn:

  • Spanning (Volt)
  • Frequentie (Hz)
  • Flicker (variatie in netspanningsnivo)
  • Harmonische vervuiling (golfvorm)
  • Symmetrie van de 3 fasen spanningen

In de norm is nauwkeurig vastgelegd aan welke minimum waarden voor iedere grootheid voldaan moet zijn en welke meetperioden hiervoor gelden. Ter illustratie zijn hieronder een aantal items vermeld.

De frequentie bedraagt nominaal 50Hz. De afwijking mag gedurende 95% van 1 jaar maximaal ± 1% bedragen en gedurende 100% van deze tijd maximaal +4% / -6%

De fase spanning is nominaal 230V. De afwijking mag gedurende 95% van 1 week maximaal ± 10% bedragen en alle afwijkingen in spanning moeten binnen de grenzen van +10% en -15% liggen. De spanning wordt gemeten gedurende 10 min, hiervan wordt de gemiddelde RMS waarde berekend.

Deze samenvatting is niet volledig, maar geeft een globaal beeld van de norm en de eisen die u aan uw energieleverancier kunt stellen.